Profil Sekolah

PROFIL SEKOLAH

 

Visi Sekolah

 Sekolah Menengah

Kebangsaan Umas-Umas Cemerlang  Tahun 2013

Misi Sekolah

 • Melahirkan Pelajar Yang Cemerlang Dalam Bidang Kurikulum Dan Kokurikulum Serta Mempunyai Budi Pekerti Yang Tinggi Seperti Mana Yang Dihasratkan Oleh Falsafah Pendidikan Negara.
 • Menerapkan Pengertian Insan Pada Diri Pelajar Agar Menjadi Manusia Yang Rasional, Bijaksana, Yakin Diri, Sanggup Berdikari, Berani Bersaing Berdasarkan Sifat Amanah, Jujur Dan Toleransi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dan Negara.
 • Menggembelingkan Kreativiti Pelajar Secara Global Untuk Memartabatkan Budaya Ilmu Dalam Diri Pelajar Sejajar Dengan Pembangunan Rohani Dan Mental.
 • Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Membina Suasana Persekitaran Sekolah Yang Menarik Dan Harmonis.
 • Mewujudkan Barisan Pendidik Yang Berkemahiran, Prihatin Terhadap Kerja Dan Berdaya Saing Untuk Meningkatkan Potensi Kecemerlangan Pelajar.

Objektif  Sekolah

Meningkatkan kualiti pengurusan pendidikan sekolah dan mendidik pelajar-pelajar supaya menjadi warganegara beriman , berilmu , beramal , berakhlak mulia dan berkebolehan mencapai kejayaan dan taraf hidup yang lebih baik pada masa depan.

 

PIAGAM PELANGGAN  SEK MEN KEB UMAS-UMAS

Kami Kakitangan SMK Umas-Umas Tawau Berjanji Dan Berazam Untuk Melaksanakan Tanggungjawab Kami Terhadap :

PELAJAR

 •    Berusaha Memberikan Ilmu Dengan Kaedah Yang  Paling Sesuai Untuk Melahirkan Pelajar Yang Cemerlang Sesuai Dengan Aspirasi Wawasan Pendidikan Negara .
 •    Berusaha Untuk Membantu Mengembangkan Potensi Diri Pelajar Dari Segi Kurikulum Dan Kokurikulum.
 •    Mengamalkan Prinsip Keadilan Kepada Semua Pelajar Tanpa Mengira Suku Kaum, Agama, Kebolehan Dan Status Ekonomi.
 •    Menerapkan Nilai- Nilai Murni Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Melahirkan Pelajar Yang Berketrampilan .
 •    Berusaha Mengharumkan Nama SMK Umas-Umas.
 •    Berusaha Bagi Mewujudkan Suasana Sekolah Penyayang Dan Persekitaran Yang Merangsang Pelajar Untuk Mencapai Kecemerlangan Dalam Bidang Kurikulum Dan Kokurikulum.

IBU BAPA DAN MASYARAKAT

 •    Bekerjasama Dengan Ibubapa Bagi Menangani Masalah Sosial Pelajar Secara Adil.
 •    Sentiasa Mengadakan Perbincangan Dari Semasa Ke Semasa Bagi Memperkembangkan Potensi Pelajar Dari Segi Kurikulum Dan Kokurikulum.
 •    Mengeratkan Hubungan Silaturrahim Dengan Ibu Bapa Melalui Aktiviti-Aktiviti Tertentu, Dan
 • Mengadakan Aktiviti-Aktiviti Serta Berusaha Melibatkan Diri Dalam Kegiatan Sosial Yang Memberi Manfaat Kepada Masyarakat

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: